Судска јединица у Новом Кнежевцу

 

 

трг Моше Пијаде 11.

23330 Нови Кнежевац 

Руководилац судске јединице: судија Славица Беседеш

 

 телефон:  0230.82.151

                 0230.81.152

 

e-mail:      livija.erdelji@ki.os.sud.rs