Добро дошли на сајт Основног суда у Кикинди.

Седиште Основног суда у Kikindi налази се у судској згради у Кикинди, улица Светоазара Милетића бр. 1.  

У саставу Основног суда постоји судска јединица у Новом Кнежевцу.  

У седишту суда налази се судска управа, кривично и грађанско одељење, извршно одељење и пружање међународне правне помоћи у кривичним и грађанским стварима, одсек рачуноводства, и одсек за аутоматску обраду података, припремно одељење и друге пратеће службе и писарница.