Уверење да лице није под истрагом

Уверење да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага 

 

Уверења се издају према службеним евиденцијама Основног суда у Кикинди и Вишег суда у Зрењанину), Основног јавног тужилаштва у Кикинди и Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину.

Ова уверења се издају сваког радног дана у периоду од 8:00-14:30 часова у згради Основног суд у Кикинди - просторија 2.

Уверења се издају у року од седам радна дана од дана предаје.

Потребна документација за издавање уверења да се не води поступак против физичких лица:

- попуњен захтев за издавање уверења да против лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага

- копија личне карте

- доказ о плаћеној судској такси у износу од 190,00 динара.

 

Uverenje da nije pokrenut krivični postupak Величина: 0.39 MB
Uverenje da nije pokrenut krivični postupak - pravno lice Величина: 0.25 MB